Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Ratownictwo

RATOWNICTWO  MEDYCZNE

Koordynator  dr Kinga Mikrut

e-mail  kingaem@op.pl

Plan

Regulamin

Podział na grupy

Punkty

Poprawki

Harmonogram E-learningu


UWAGA !!!

Decyzją Kierownika Katedry, w oparciu o zarządzenie Rektora UM 104/20,  w trakcie rozwiązywania testów cząstkowych, należy kontrolować wizualnie studentów poprzez platformę TEAMS.

Studenci są zobowiązani do zalogowania się na platformie SOLAT oraz równocześnie na platformie TEAMS, na właściwym kanale, z włączonym przekazem obrazu. Przekazywany obraz musi być czytelny czyli musi być widoczna dobrze oświetlona twarz osoby zdającej bez maseczki, słuchawek itp. W trakcie rozwiązywania testu nie wolno studentom, w żaden sposób, kontaktować się z innymi osobami ani korzystać z innych form niedozwolonej pomocy.

Nie zalogowanie się na TEAMS, bądź nie włączenie kamery będzie skutkowało niezaliczeniem testu.

 

UWAGA !!!

Wyjściówka odbędzie się 19.05.2022(czwartek) o godzinie 11:00 w Katedrze Fizjologii

Egzamin dla Ratownictwa odbędzie się 25.05. o godzinie 18.00. w Katedrze Fizjologii

I poprawka 23.06. (czwartek) godz. 18.00., Katedra Fizjologii
II poprawka - 30.06. (czwartek) godz. 15.30., Katedra Fizjologii

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia Układu Nerwowego

Fizjologia Układu Nerwowego - ćwiczenia

Fizjologia Krwi

Fizjologia Narządów Zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu dokrewnego

Fizjologia Mięśni

Fizjologia Mięśni - prezentacja

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - ćwiczenia

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-ćwiczenia

Fizjologia układu Moczowego

Fizjologia Układu Pokarmowego Żywienie

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań