Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Położnictwo

Położnictwo

Koordynator  dr n.med. Agata Czochralska-Duszyńska

e-mail:  aczochralska-duszunska@ump.edu.pl

 


 


 

Plan zajęć  

Wykłady

Punkty

Podział na grupy

Regulamin

 

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

 

 

 

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Spirometria

 

</align="center">

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań