Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Pielęgniarstwo

PIELĘGNIARSTWO

Koordynator  dr Dorota Marczuk-Krynicka

e-mail  dmk5@interia.pl

UWAGA !!!

Ze względu na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.

Zajęcia odbywające się w formie e-learningu odbywają się zgodnie z planem.

Nowe terminy zajęć, testów i egzaminów będą publikowane na stronie katedry. 

Kolokwia - testy cząstkowe będą odbywać się zdalnie na platformie SOLAT
w miarę zapoznawania się Państwa z materiałami udosępnianymi przez Prowadzących.
Proszę zwrócić uwagę na rodzaj pytań w teście. Zasadniczo testy będą sladać się z pytań wielokrotnego wyboru (z kilkoma poprawnymi odpowiedziami)
jednakże mogą pojawić się w testach także pytania pojedynczego wyboru (z jedną poprawną odpowiedzią).
 
Wykaz poprawek ( student - tematy do zaliczenia ) 
Poprawki - wyniki
kolokwia poprawkowe odbędą się w następującej kolejności:
 
 
 
II poprawka 20.05.2020
godz. 10.00
 
układ nerwowy
układ mięśniowy
układ narządów zmysłów
układ krwi
układ krążenia I
układ krążenia II
układ oddechowy
układ moczowy
 
 
 

Egzamin końcowy z fizjologii
odbędzie się 03.06.2020 o godzinie 09:00 (przystępują wszyscy studenci)
I poprawka egzaminu - 18.06.2020 o godzinie 11:30 (przystępują studenci, którzy nie zdali egzaminu w dniu 03.06.2020)

II poprawka -  08.07.2020  o godzinie 09:00 (przystępują studenci, którzy nie zdali egzaminu w dniu 18.06.2020)

Plan

Punkty

Wykłady

Regulamin

Podział na grupy

Zakres wiadomości

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego II

Układ nerwowy

Badania neurologiczne ćw.

Fizjologia Krwi

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Regulacja Łaknienia

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań