Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Pielęgniarstwo

PIELĘGNIARSTWO

Koordynator  dr Dorota Marczuk-Krynicka

e-mail  dmk5@interia.pl

 

Plan

Punkty

Wykłady

Regulamin

Podział na grupy

Zakres wiadomości

 

 
Egzamin z fizjologii odbędzie się 24.06.2021 r. o godzinie 18.00 za pośrednictwem platformy sOLAT.
Każdy student musi być jednocześnie (przed rozpoczęciem egzaminu) zalogowany na platformie TEAMS z włączoną kamerką przez cały czas trwania egzaminu.
Egzamin będzie składał się ze 100. pytań: 80. - jednokrotnego wyboru oraz 20. - wielokrotnego wyboru. Próg zaliczenia egzaminu - 60%.
Czas egzaminu: 108 minut (czas na odpowiedź na pytanie jednokrotnego wyboru - 60 s, wielokrotnego wyboru - 80 s). Nie zaleca się przedłużania podanego czasu na odpowiedź, które może skutkować obniżeniem punktacji.
Pytania będą dotyczyć: wykładów, seminariów i ćwiczeń.
 
Lista studentów uprawnionych do egzaminu

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego II

Układ nerwowy

Badania neurologiczne ćw.

Fizjologia Krwi

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Regulacja Łaknienia

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań