Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Farmacja

Farmacja

Informacje dla studentów kierunku Farmacja


 


UWAGA !!!

I poprawka gzaminu końcowego odbędzie się dnia 4.03.2020 (środa) o godzinie 15:30 OLAT


 

Regulamin

Plan zajęć

Punkty

Harmonogram Ukł. Mięśniowy E-learning

Wykłady

Podział na grupy

 

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Układ hormonalny

Hormony - prezentacja

Układ nerwowy

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Krew

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Odporność

Układ Moczowy

Fizjologia Układu Pokarmowego

Układ pokarmowy / żywienie

wejściówka żywienie

żywienie konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań