Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Farmacja

Farmacja

Koordynator  dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora

e-mail:  paulinawojtyla@ump.edu.pl

 


UWAGA !!!

Decyzją Kierownika Katedry, w oparciu o zarządzenie Rektora UM 104/20,  w trakcie rozwiązywania testów cząstkowych, należy kontrolować wizualnie studentów poprzez platformę TEAMS.

Studenci są zobowiązani do zalogowania się na platformie SOLAT oraz równocześnie na platformie TEAMS, na właściwym kanale, z włączonym przekazem obrazu. Przekazywany obraz musi być czytelny czyli musi być widoczna dobrze oświetlona twarz osoby zdającej bez maseczki, słuchawek itp. W trakcie rozwiązywania testu nie wolno studentom, w żaden sposób, kontaktować się z innymi osobami ani korzystać z innych form niedozwolonej pomocy.

Nie zalogowanie się na TEAMS, bądź nie włączenie kamery będzie skutkowało niezaliczeniem testu.

 

UWAGA !!!

Najbliższy test odbędzie się w dniu 27.01.2022  o godzinie 18:00 na platformie Solat, jednoczasowo dla wszystkich grup 1-9.

następny termin 3.02.2022 godzina 18.00 oraz 10.02.2022 także o godzinie 18:00

Proszę, dla bezpieczeństwa, logować się odpowiednio wcześniej. 


Informacje dla studentów kierunku Farmacja

Odreabianie nieobecności

Plan zajęć

Punkty

Poprawki testów cząstkowych

Podział na grupy

Regulamin

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że zapis regulaminu w punkcie 2 należy rozumieć w następujący sposób:

Dopuszczalne są dwie nieobecności (z przyczyn losowych, także np. choroby ) w ciągu całego kursu, jednakże należy je usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia i odrobić w najbliższym możliwym terminie. Formę odrobienia zajęć należy uzgodnić z prowadzącym. Może to być np. uczestnictwo w zajęciach z inną grupą lub wykonanie zadania wyznaczonego przez prowadzącego zajścia.

Ta interpretacja wynika z Uczelnianego Regulaminu Studiów, który jest nadrzędny w stosunku do regulaminu Katedry.

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Układ hormonalny

Hormony - prezentacja

Układ nerwowy

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Krew

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Odporność

Układ Moczowy

Fizjologia Układu Pokarmowego

Układ pokarmowy / żywienie

wejściówka żywienie

żywienie konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań