Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Elektroradiologia

ELEKTRORADIOLOGIA

Koordynator  dr Dorota Nowak

e-mail:  dnowak@ump.edu.pl


UWAGA !!!

Decyzją Kierownika Katedry, w oparciu o zarządzenie Rektora UM 104/20,  w trakcie rozwiązywania testów cząstkowych, należy kontrolować wizualnie studentów poprzez platformę TEAMS.

Studenci są zobowiązani do zalogowania się na platformie SOLAT oraz równocześnie na platformie TEAMS, na właściwym kanale, z włączonym przekazem obrazu. Przekazywany obraz musi być czytelny czyli musi być widoczna dobrze oświetlona twarz osoby zdającej bez maseczki, słuchawek itp. W trakcie rozwiązywania testu nie wolno studentom, w żaden sposób, kontaktować się z innymi osobami ani korzystać z innych form niedozwolonej pomocy.

Nie zalogowanie się na TEAMS, bądź nie włączenie kamery będzie skutkowało niezaliczeniem testu.


 

Plan

Grupy

Punkty

Wykłady

Regulamin

 

Zakres wiadomości


Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego II

Układ nerwowy

Badania neurologiczne ćw.

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Regulacja Łaknienia

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań