Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Biotechnologia

Biotechnologia

Koordynator dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek

e-mail:  joannawieczorek@ump.edu.pl

 


UWAGA !!!

Decyzją Kierownika Katedry, w oparciu o zarządzenie Rektora UM 104/20,  w trakcie rozwiązywania testów cząstkowych, należy kontrolować wizualnie studentów poprzez platformę TEAMS.

Studenci są zobowiązani do zalogowania się na platformie SOLAT oraz równocześnie na platformie TEAMS, na właściwym kanale, z włączonym przekazem obrazu. Przekazywany obraz musi być czytelny czyli musi być widoczna dobrze oświetlona twarz osoby zdającej bez maseczki, słuchawek itp. W trakcie rozwiązywania testu nie wolno studentom, w żaden sposób, kontaktować się z innymi osobami ani korzystać z innych form niedozwolonej pomocy.

Nie zalogowanie się na TEAMS, bądź nie włączenie kamery będzie skutkowało niezaliczeniem testu.

 

 


 

Plan zajęć

Regulamin

Punkty 

Lista

Regulamin OLAT

 


 

Poprawki

 


 

Informacje dla studentów

Mięśnie

Hormony

Krew

Krwinki

Układ moczowy

Układ nerwowy

Zmysły

Układ krążenia zakres

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Pokarmowego

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań