Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Stomatologia

Stomatologia

Koordynator  dr hab. Edyta Mądry

e-mail  edytamadry@ump.edu.pl


 

Informacje dla studentów kierunku Stomatologia

UWAGA !!!

Terminy poprawek testów cząstkowych:

I poprawka odbędzie się 20.05.21 o godz. 16.45 - krew, krążenie, oddechowy, pokarmowy, moczowy
 
II poprawka odbędzie si ę 25.05.21 o godz. 18.00 układy j.w.

UWAGA !!!

Informujemy iż nie ma żadnej osoby , która kwalifikuje się na poprawkę z fizjologii ,
osoby , które mają 90 punktów i więcej kwalifikują się na przedtermin - otrzymują już ocenę 4,0 , jeżeli chcą uzyskać wyższą ocenę będą zdawały  egzamin opisowy składający się z 3 pytań (egzamin odbędzie się na sali Różyckiego)  , termin proszę ustalić do dnia 26.05.21

Terminy egzaminów:

7.06.21  godz. 16.30  1 termin
 
9.06.21. godz. 12.30  2 termin
 
15.06.21 godz. 14.30  I poprawka
 
II poprawka- wrzesień do uzgodnienia
 
UWAGA !!!
prosimy aby studenci przystępowali (tak jak w przypadku układu krwionośnego) do ćwiczeń z układu krążenia 
i z układu oddechowego, po uprzednim zapoznaniu się z materiałami e-learningowymi,
 

 


Plan zajęć  UWAGA ! zajęcia wg planu ale na TEAMS

Harmonogram e-learningu

Grupy

Regulamin

Punkty

Plan II semestr

Grupy II semestr

Harmonogram II semestr

w związku z nowym planem ustaliliśmy nowy harmonogram zajęć w e-learningu,

 

Krew, od 24.02.21 godz. 10.00 do 13.04.21 godz. 12.00- grupy 1,4
Krew od 24.02.21 godz. 10.00 do  20.04.21 godz. 12.00- grupy 2,3,5,6

krążenie od 24.02.21 godz. 10.00 do 13.04.21 godz. 12.00  - grupy 2,5
krążenie od 24.02.21 godz. 10.00 do 20.04.21 godz. 12.00- grupy 1,3,4,6

oddechowy od 24.02.21 godz. 10.00 do 13.04.21 godz. 12.00- grupy 3,6
oddechowy od 24.02.21 godz. 10.00 do 20.04.21 godz. 12.00- grupy 1,2,4,5,
 

jednocześnie prosimy aby studenci  przystąpili do ćwiczeń z krwi 
po uprzednim zapoznaniu się z materiałami w e-learningu -serologia krwi 
 

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Hormony wykład 2019

Hormony prezentacja

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

ćwiczenia z fizjologii mięśni - konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego I  prezentacja

Fizjologia układu nerwowego II

Fizjologia układu nerwowego II prezentacja

Badania neurologiczne ćw.

Fizjologia Krwi cz. I

Fizjologia Krwi cz. II

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Podstawy immunologii i serologii

Krew cz II - materiały dla studentów

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Regulacja Łaknienia

</align="center">

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań