Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Stomatologia

Stomatologia


 

 

Informacje dla studentów kierunku Stomatologia

Uwaga !

Poprawa kolokwium w dniu 17.12.2019 r. dla wszystkich grup odbędzie się o godzinie 9:00 na platformie OLAT

 

UWAGA

Egzamin końcowy odbędzie się w następujących terminach:

5.06.2020  o godzinie 17:00

16.06.2020  godzina 17:15

23.06.2020  godzina 16:00


Plan zajęć

Regulamin

Wyniki

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Hormony wykład 2019

Hormony prezentacja

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

ćwiczenia z fizjologii mięśni - konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego I  prezentacja

Fizjologia układu nerwowego II

Fizjologia układu nerwowego II prezentacja

Badania neurologiczne ćw.

Fizjologia Krwi cz. I

Fizjologia Krwi cz. II

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Podstawy immunologii i serologii

Krew cz II - materiały dla studentów

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Regulacja Łaknienia

</align="center">

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań