Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Stomatologia

Stomatologia

Koordynator  dr hab. Edyta Mądry

e-mail  edytamadry@ump.edu.pl


 

 

Informacje dla studentów kierunku Stomatologia

UWAGA !!!

Ze względu na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.

Zajęcia odbywające się w formie e-learningu odbywają się zgodnie z planem.

Nowe terminy zajęć, testów i egzaminów będą publikowane na stronie katedry. 

Kolokwia - testy cząstkowe będą odbywać się zdalnie na platformie SOLAT
w miarę zapoznawania się Państwa z materiałami udosępnianymi przez Prowadzących.
Proszę zwrócić uwagę na rodzaj pytań w teście. Zasadniczo testy będą sladać się z pytań wielokrotnego wyboru (z kilkoma poprawnymi odpowiedziami)
jednakże mogą pojawić się w testach także pytania pojedynczego wyboru (z jedną poprawną odpowiedzią).
 
 
Następny planowany test:
 
poprawka 26.05.2020 godz. 10.00  krew i oddechowy
 
 
 
Dzień dobry, informujemy ,że egzamin końcowy Stomatologia-  fizjologia człowieka odbędzie się:
 5.06.2020 godz. 10.00  przystępują wszyscy studenci
16.06.2020 godz. 10.00  I poprawka (przystępują tylko studenci, którzy nie zdali egzaminu 5.06.2020)
23.06.2020 godz. 10.00 II poprawka  (przystępują tylko studenci, którzy nie zdali egzaminu 16.06.2020)
Po wyczerpaniu tych terminów  nie będzie dodatkowych terminów. Egzamin poprawkowy II może odbyć się online na teamsie ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju)
Egzamin będzie składał się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, nie będzie możliwości powrotu do pytania, czas na pytanie to 45 sekund. Czas trwania egzaminu - 85 minut( 10 minut więcej ).
Próg zaliczenia to 60%- nie będzie obniżony. 

 


Plan zajęć

Regulamin

Wyniki

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Hormony wykład 2019

Hormony prezentacja

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

ćwiczenia z fizjologii mięśni - konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego I  prezentacja

Fizjologia układu nerwowego II

Fizjologia układu nerwowego II prezentacja

Badania neurologiczne ćw.

Fizjologia Krwi cz. I

Fizjologia Krwi cz. II

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Podstawy immunologii i serologii

Krew cz II - materiały dla studentów

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Regulacja Łaknienia

</align="center">

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań