Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Optometria

OPTOMETRIA

Koordynator  dr Justyna Kupsz

e-mail  justynakup@o2.pl

 

UWAGA !!!

Ze względu na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.

Zajęcia odbywające się w formie e-learningu odbywają się zgodnie z planem.

Nowe terminy zajęć, testów i egzaminów będą publikowane na stronie katedry. 

Kolokwia - testy cząstkowe będą odbywać się zdalnie na platformie SOLAT
w miarę zapoznawania się Państwa z materiałami udosępnianymi przez Prowadzących.
Proszę zwrócić uwagę na rodzaj pytań w teście. Zasadniczo testy będą sladać się z pytań wielokrotnego wyboru (z kilkoma poprawnymi odpowiedziami)
jednakże mogą pojawić się w testach także pytania pojedynczego wyboru (z jedną poprawną odpowiedzią).
w dniu 27.03.2020  godz.10.00  proszę przystąpić do kolokwium z układów Hormony, Nerwy i zmysły (T.Hryniewiecki, J.Bartkowiak, E.Miller)

 

Plan

Wykłady

Grupy

Regulamin

Zakres wiadomości

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Zmysły

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego II

Układ nerwowy

Badania neurologiczne ćw.

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań