Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Dietetyka II

DIETETYKA II ROK

Żywienie w sporcie i rekreacji

Koordynator  dr Emilia Korek

e-mail:  ekorek@ump.edu.pl


 

Informacje dla studentów

UWAGA !!!

Z powodu choroby nauczyciela prowadzącego zajęcia

nastąpi przesunięcie planu o 1 tydzień 

(test zaliczeniowy odbędzie się 18.12.20  godz. 8.30 na Solacie )

 

Regulamin

Plan zajęć

Plan tematyczny

Grupy

Wyniki Zaliczenia

  

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Rekomendacje 2016

Projekt studencki

Ankieta

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań