Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka >> Zdrowie Publiczne

ZDROWIE PUBLICZNE

Koordynator  dr Kinga Mikrut

e-mail  kingaem@op.pl

 


UWAGA !!!

Decyzją Kierownika Katedry, w oparciu o zarządzenie Rektora UM 104/20,  kolokwia - testy cząstkowe będą przeprowadzone w formie zdalnej nadzorowanej poprzez platformę Teams

Studenci są zobowiązani do zalogowania się na platformie SOLAT oraz równocześnie na platformie TEAMS, na właściwym kanale, z włączonym przekazem obrazu. Przekazywany obraz musi być czytelny czyli musi być widoczna dobrze oświetlona twarz osoby zdającej bez maseczki, słuchawek itp. W trakcie rozwiązywania testu nie wolno studentom, w żaden sposób, kontaktować się z innymi osobami ani korzystać z innych form niedozwolonej pomocy.

Nie zalogowanie się na TEAMS, bądź nie włączenie kamery będzie skutkowało niezaliczeniem testu.

 

UWAGA !!!

Egzamin końcowy I termin - 24.06. (piątek) godz. 11.30., Katedra Fizjologii


Podział na grupy

Plan

Regulamin

Punkty

Poprawki

 

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia Krwi

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - ćwiczenia

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-ćwiczenia

Fizjologia Układu Pokarmowego. Fizjologia Żywienia

 

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań