Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Lekarski rok I

 


Lekarski I rok

Koordynator  dr hab. Edyta Mądry

e-mail  edytamadry@ump.edu.pl


 

UWAGA !!!

Ze względu na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.

Zajęcia odbywające się w formie e-learningu odbywają się zgodnie z planem.

Nowe terminy zajęć, testów i egzaminów będą publikowane na stronie katedry. 

 

W zakładce "Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym" znajduje się prezentacja
zawierająca zakres wiedzy przedstawianej podczas ćwiczeń- Fizjologia układu krążenia.
Prosimy o zgłębienie tej wiedzy, pomocą będą również podręczniki "Fizjologia człowieka" autor Konturek
oraz każdy dostępny podręcznik Elektrokardiografii.
W razie pytań proszę o kontakt- mail dnowak@ump.edu.pl
 
Kolokwia - testy cząstkowe będą odbywać się zdalnie na platformie SOLAT
w miarę zapoznawania się Państwa z materiałami udosępnianymi przez Prowadzących.
Proszę zwrócić uwagę na rodzaj pytań w teście. Zasadniczo testy będą sladać się z pytań wielokrotnego wyboru (z kilkoma poprawnymi odpowiedziami)
jednakże mogą pojawić się w testach także pytania pojedynczego wyboru (z jedną poprawną odpowiedzią).
 
2.04.2020 godz. 10.00  krążenie/oddechowy ( D.Nowak /D.Marczuk)
 
24 godziny przed planowanym testem mogą Państwo sprawdzić czy test będzie dostępny dla wszystkich.
W przypadku gdyby komukolwiek test nie był przypisany do wypełnienia, prosimy opoinformowanie nas mailowo o tym fakcie.
Na maile (tylko z adresów przyznanych przez Uczelnię - domena ump.edu.pl) czekamy do godziny 12:00 dnia 1.04.2020

 

 

Plan zajęć

Wykłady

e-Wykłady

Harmonogram E-learningu

Harmonogram E-learningu sem. 2

Punkty

Regulamin

 


 

Informacje dla studentów

 

UWAGA !!!

kolokwium z dnia 13.01.2019 dla grupy 8 o godzinie 12:30 z układu mięśniowegi i narządów zmysłów

zostało przeniesione i odbędzie się 17.01.2020 o godzinie 10:00 wraz z grupą 2

Kolokwium zaliczeniowe z dnia 25.02.2020 godzina 9:45 (układy pokarmowy i moczowy)dla grupy 17

zostało przełożone na dzień 3.03.2020 godzina 9:45 do 10:15

 

UWAGA !!!

Terminy egzaminów I rok lekarski:

17.06.2020  godzina 8:00 - 9:40 oraz 9:40 - 11:20

18.06.2020  godzina 8:00 - 9:40 oraz 9:40 - 11:20

29.06.2020  godzina 11:00 - 12:40  oraz I poprawka  godzina 12:40 - 14:20


Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Rozród - wykład

Fizjologia krążenia - ćwiczenia

 

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań