Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Lekarski rok I

 


Lekarski I rok

Koordynator  dr hab. Edyta Mądry

e-mail  edytamadry@ump.edu.pl


 

UWAGA !!!

Ze względu na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.

Zajęcia odbywające się w formie e-learningu odbywają się zgodnie z planem.

Nowe terminy zajęć, testów i egzaminów będą publikowane na stronie katedry. 

 

W zakładce "Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym" znajduje się prezentacja
zawierająca zakres wiedzy przedstawianej podczas ćwiczeń- Fizjologia układu krążenia.
Prosimy o zgłębienie tej wiedzy, pomocą będą również podręczniki "Fizjologia człowieka" autor Konturek
oraz każdy dostępny podręcznik Elektrokardiografii.
W razie pytań proszę o kontakt- mail dnowak@ump.edu.pl
 
Kolokwia - testy cząstkowe będą odbywać się zdalnie na platformie SOLAT
w miarę zapoznawania się Państwa z materiałami udosępnianymi przez Prowadzących.
Proszę zwrócić uwagę na rodzaj pytań w teście. Zasadniczo testy będą sladać się z pytań wielokrotnego wyboru (z kilkoma poprawnymi odpowiedziami)
jednakże mogą pojawić się w testach także pytania pojedynczego wyboru (z jedną poprawną odpowiedzią).
 
 
Informujemy ,że egzamin końcowy z fizjologii człowieka odbędzie się:

19.06.2020 godz. 10.00  przystępują wszyscy studenci  - UWAGA ZMIANA DATY !!!

29.06.2020 godz. 10.00  I poprawka (przystępują tylko studenci, którzy nie zdali egzaminu 19.06.2020)

4.09.2020 godz. 10.00 II poprawka  (przystępują tylko studenci, którzy nie zdali egzaminu 29.06.2020)

Po wyczerpaniu tych terminów  nie będzie dodatkowych terminów. Egzamin poprawkowy II może odbyć się online na teamsie ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju)
Egzamin będzie składał się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, nie będzie możliwości powrotu do pytania, czas na pytanie to 45 sekund.
Czas trwania egzaminu - 85 minut( 10 minut więcej ). Próg zaliczenia to 60%- nie będzie obniżony.

wyniki egzaminu

wyniki egzaminu  z uwzględnieniem czasu rozwiązywania pojedynczych  pytań

wyniki egzaminu oceny

Plan zajęć

Wykłady

e-Wykłady

Harmonogram E-learningu

Harmonogram E-learningu sem. 2

Punkty   23.06.2020

Regulamin

 


 

Informacje dla studentów

 

 

 


Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Rozród - wykład

Fizjologia krążenia - ćwiczenia

 

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań