Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Lekarski rok I

 


Lekarski I rok


Plan zajęć

Wykłady

e-Wykłady

Harmonogram E-learningu

Harmonogram E-learningu sem. 2

Punkty

Regulamin

 


 

Informacje dla studentów

 

UWAGA !!!

kolokwium z dnia 13.01.2019 dla grupy 8 o godzinie 12:30 z układu mięśniowegi i narządów zmysłów

zostało przeniesione i odbędzie się 17.01.2020 o godzinie 10:00 wraz z grupą 2

Kolokwium zaliczeniowe z dnia 25.02.2020 godzina 9:45 (układy pokarmowy i moczowy)dla grupy 17

zostało przełożone na dzień 3.03.2020 godzina 9:45 do 10:15

 

UWAGA !!!

Terminy egzaminów I rok lekarski:

17.06.2020  godzina 8:00 - 9:40 oraz 9:40 - 11:20

18.06.2020  godzina 8:00 - 9:40 oraz 9:40 - 11:20

29.06.2020  godzina 11:00 - 12:40  oraz I poprawka  godzina 12:40 - 14:20


Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Rozród - wykład

 

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań