Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Lekarski rok I

 


Lekarski I rok

Koordynator  dr hab. Edyta Mądry

e-mail  edytamadry@ump.edu.pl


UWAGA !!!
prosimy aby studenci przystąpili  do ćwiczeń z układu krwionośnego 
po uprzednim zapoznaniu się z materiałami e-learningowymi

UWAGA !!!

Dostęp do materiałów e-learningowych został wydłużony

krążenie, krew I, oddechowy do dnia 25.03. 21 godz. 18.30
 
Krew II, pokarmowy, moczowy  do dnia 17.05.21 godz. 17.15
 
 
UWAGA !!!
e-learning tematu Fizjologia układu krążenia-ćwiczenia jest dostępny dla wszystkich grup na platformie sOlat
 
odrabianie ćwiczeń z układu krążenia dla grupy 3  piątek 5.03.21. godz. 14.00
 
 
UWAGA !!!
Kolokwium  3  z układu oddechowego,krążenia oraz krwi I odbędzie się dla wszystkich grup 25.03.21 o godz. 20.00 na platformie sOLAT
 
Kolokwium  4   z krwi I, pokarmowego oraz moczowego odbędzie się dla wszystkich grup 17.05.21 o godz. 18.15 na platformie sOLAT
 
Egzamin
pierwszy termin  21.07.21 godz. 15.00
drugi termin        23.07.21 godz. 10.00
 
 I  poprawa egzaminu  - 30.07.21 godz. 10.00
 
II poprawa egzaminu - wrzesień ( data do uzgodnienia) 
 
 

Plan zajęć

Wykłady

Harmonogram E-learningu

Punkty

Regulamin

Grupy

 


 

Informacje dla studentów

 

 przedłużeniu seminariów  dla wszystkich grup tj. 1-17 w e-learningu:
 
 do 25.03.21 godz. 18.30-  układ oddechowy, krążenie. krew I
 do 17.05.21 godz. 17.15 - układ pokarmowy. moczowy krew II

 


Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Rozród - wykład

Fizjologia krążenia - ćwiczenia

 

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań