Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Lekarski rok I

 


Lekarski I rok

Koordynator  dr hab. Teresa Grzelak

e-mail  tgrzelak@ump.edu.pl


 
 
 

 

UWAGA !!!

Decyzją Kierownika Katedry, w oparciu o zarządzenie Rektora UM 104/20,  w trakcie rozwiązywania testów cząstkowych, należy kontrolować wizualnie studentów poprzez platformę TEAMS.

Studenci są zobowiązani do zalogowania się na platformie SOLAT oraz równocześnie na platformie TEAMS, na właściwym kanale, z włączonym przekazem obrazu. Przekazywany obraz musi być czytelny czyli musi być widoczna dobrze oświetlona twarz osoby zdającej bez maseczki, słuchawek itp. W trakcie rozwiązywania testu nie wolno studentom, w żaden sposób, kontaktować się z innymi osobami ani korzystać z innych form niedozwolonej pomocy.

Nie zalogowanie się na TEAMS, bądź nie włączenie kamery będzie skutkowało niezaliczeniem testu.

 

PRZYPOMINAMY REGULAMIN CITK: Zgłoszenia nieprawidłowości podczas testów czy egzaminów na sOLAT dokonuje się tylko ze skrzynki studenckiej z załączonym zrzutem ekranu zdającego studenta, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: elearning@ump.edu.pl do końca dnia, w którym odbył się test/egzamin.

 
 
Uwaga!!
 
 W związku z większą niż wymagana ilością pytań w teście z krwi 2  ( 15 zamiast 10 ), zwiększeniu uległa maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia = 145,  próg zaliczenia wzrósł z 84 pkt do 87 punktów
 
 
UWAGA !          EGZAMIN          UWAGA !
 
 Egzamin końcowy z Fizjologii odbędzie się 1.07.2022 o godzinie 11:00  jednoczasowo w kilku salach Collegium Anatomicum
wykaz sal  i listy studentów zdających egzamin na danej sali poniżej
 
wykaz
 
Egzamin poprawkowy odbędzie się 15 lipca o godzinie 11:00 w Collegium Anatomicum
 
Na egzamin proszę zabrać ze sobą legitymację studencką, czarny lub granatowy (dobrze piszący) długopis, ołówek (2B), 
miękką gumkę do mazania oraz temperówkę.
Proszę o przybycie 20 min. przed rozpoczęciem egzaminu.
Egzamin przeprowadzony będzie z użyciem specjalnych kart odpowiedzi, instrukcja poniżej :
 
instrukcja (karta odpowiedzi)
instrukcja (egzamin)
 


Wykłady e-learning

Wykłady TEAMS

Harmonogram E-learningu

Ćwiczenia i testy

Organizacja i kontrola zajęć

Punkty

Poprawki

Regulamin

Grupy

 


 

Informacje dla studentów

 

odrabianie zajęć
 
Tematy do przygotowania prezentacji o minimum 20 slajdach (w ppt) w ramach odrobienia zajęć z FIZJOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA - Ir. LEK. (konieczność przesłania na adresy prowadzących zajęcia z daną podgrupą (kwissamalgorzata@gmail.com LUB schulz.piotr@spsk2.pl) oraz dodatkowo do wiadomości koordynatora tgrzelak@ump.edu.pl)

 

86149

gr. 7a

M. Kwissa

Osłuchiwanie serca – mechanizm powstawania tonów serca, na co zwracamy uwagę osłuchując serce

85910

gr.11b

T. Grzelak

Wpływ aktywności fizycznej na pracę układu krążenia

85968

gr. 16a

M. Kwissa

EKG – morfologia krzywej EKG, podstawowe założenia opisu


Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Rozród - wykład

Fizjologia Krążenia

Fizjologia krążenia - ćwiczenia

 

 

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań